Pályázati fogalmak – benyújtandó dokumentumok

pályázatírás dokumentumok

Pályázati fogalmak – benyújtandó dokumentumok

Infrastrukturális és ingatlan beruházás esetén:

A jogerős építési engedélyt legkésőbb az építési költség első elszámolásakor szükséges
benyújtani, kivéve ha már korábban benyújtásra került.
Legkésőbb a záró kifizetési igényléshez az engedélyköteles építési tevékenységet tartalmazó
projektek esetén a jogerős használatbavételi engedélyt.
Építési műszaki ellenőr igazolása a teljesítésről, ha az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §-ában foglalt feltételeket teljesíti az építési tevékenység,
vagy a vállalkozó nyilatkozata a teljesítésről, ha az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §-a nem vonatkozik az adott építési tevékenységre.
A teljesítésigazolásnak tartalmaznia kell legalább:
az elvégzett munka megnevezését,
a teljesítésigazolás által lefedett időszakot,
a munka nettó értékét,
a megvalósítás helyét,
mindkét fél cégszerű aláírását.

E-építési napló azon bejegyzést tartalmazó oldala, melyen szerepel a munkaterület átadás-
átvételének pontos dátuma – engedélyköteles építési beruházás, felújítás esetében kötelező
jelleggel, egyéb esetben, ha készül. Nem engedélyköteles építési beruházás esetén, E-építési
napló hiányában a kivitelező nyilatkozata a kezdésről.

Eszközbeszerzés benyújtandó dokumentumok:


Szállítólevél/átadás-átvételi jegyzőkönyv/üzembe helyezési okmányok/tárolási nyilatkozat. Legkésőbb a
záró kifizetési igényléssel szükséges benyújtani a beszerzett eszközök üzembe helyezési jegyzőkönyvét.
A dokumentumnak tartalmaznia kell az, üzembe helyezés dátumát, üzembe helyezés helyét, üzembe
helyezett eszköz megnevezését, üzembe helyező aláírását. Amennyiben időközi kifizetési igényléssel
benyújtásra kerül az üzembe helyezési dokumentum, szállítólevél, átadás-átvételi jegyzőkönyv benyújtása
nem szükséges.
Tárolási nyilatkozat esetén szükséges benyújtani egy kétoldalú nyilatkozatot, miszerint megtörtént az
adott eszköz kedvezményezett általi átvétele.