Tárgyi eszköz beszerzés

gépbeszerzés
koronavírus

Versenyképesség-növelő támogatás

VNT2020-1

Összefoglaló

Beadási határidő 2020.04.20- 2020.11.30 bírálat a beérkezést követő 10 munkanapon belül, de eredményhirdetés minden hónap 15 napja után!
   
Rendelkezésre álló forrás 50 Mrd. Ft.
   
Támogatási intenzitás 150.000 EUR –300.000 EUR közötti beruházás esetén: 30 %300.001 EUR –500.000 EUR közötti beruházás esetén: 40 % 500.001 EUR feletti beruházás esetén: 50 %
   
Előleg 100 %
   
Támogatás összege max. 800 000 EUR (kb. 270-290 m. Ft.)
   
Jogosultak szinte bármely (kivéve mezőgazdaság, kereskedelem, turizmus, energiatermelés, szállítás) iparágban és gazdasági területen működő, Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, közép-vagy nagyvállalkozás formájában működő gazdasági társaság 2019.december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, de a koronavírus járvány következtében azzá vált vagy egyéb pénzügyi vagy gazdasági nehézségei támadtak;a koronavírus járvány miatt, azzal ok-okozati összefüggésben az árbevétele vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesettnem felelős a gazdasági visszaesésért és a tőle elvárható gondossággal járt ela felmerült veszteségekre nincs biztosítás a vagy a biztosítás alapján nincs lehetőség a felmerült károk teljes megtérítéséreköztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel vagy vállalja a felvételét
   
Támogatható
tevékenységek
 tárgyi eszközök vagy immateriális javak (Sztv. 47-51. § szerint), középvállalkozás esetén használt is!
2021. június 30-ig legalább nettó 150.000 euró értékű beruházást valósít meg
   
Feltételek, vállalások a bázislétszámát (beadást megelőző 12 hónap létszáma) legalább 2020. december 31-ig fenntartja vagy ha későbbi a projekt befejezése, akkor addig
   
Megvalósítási idő 2021. június 30-ig
   
Megvalósítás hely nem definiált