Pályázati fogalmak – Szállítói finanszírozás

szallitoi finanszirozas

A szállítói finanszírozás esetén a finanszírozási formában a számlára jutó támogatás közvetlenül a szállító, – illetve
engedményezés esetén az engedményes – számlájára kerül kifizetésre, az önerő (a számla támogatás feletti részének) kifizetésének igazolása után, a benyújtást követő 30 napon belül, a hiánypótlás és a további pénzügyi felfüggesztések idejét nem beleértve. Halasztott önerő igénybevétele esetén a megítélt támogatás 90%-áig a költségek önerő teljesítése nélkül, teljes egészében lehívhatóak az utófinanszírozott pályázatok esetében. Konzorciumok esetén ez az arány tagi szinten értendő.

Szállítói finanszírozás igénybe vétele esetén a számla támogatástartalmát az Irányító Hatóság nem utalja a zálogjogosult részére vagy korlátozott rendelkezésű számlára. Kivéve központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett esetén. Ekkor a szállítói előlegnek vagy szállítói finanszírozású számla támogatástartalmának megfelelő támogatásnak a szállítóval zálogszerződést kötött zálogjogosult részére vagy korlátozott rendelkezésű számlára történő utalását teszi meg.