Pályázati fogalmak – finanszírozás típusai

pályázati előleg

A pályázati finanszírozás típusai az alábbiak lehetnek:

A támogatási szerződés meghatározott célok elérése érdekében felmerült költségek finanszírozásához a kedvezményezett a következő típusok szerint igényelheti a projekt megvalósításához szükséges
támogatást:

a) előlegigénylés
b) időközi kifizetési igénylés
c) záró kifizetési igénylés

A projekt sikeres megkezdése érdekében a kedvezményezett előlegigénylésre lehet jogosult. Az időközi
és záró kifizetési igénylés minden esetben elszámoló bizonylat alapú kifizetésnek minősül, azaz a
támogatások folyósítására a kedvezményezett nevére és címére kiállított számlákon és egyéb elszámoló
bizonylatokon igazolt fizikai teljesítést követően kerül sor a kedvezményezett, a szállító, engedményes
vagy zálogjogosult bankszámlájára, a választott finanszírozási módtól függően.

A támogatás folyósításának feltétele valamennyi finanszírozási típus esetében a
kedvezményezett/szállító köztartozás mentessége. Amennyiben a Kedvezményezett/szállító nem
található meg a köztartozásmentes adózók adatbázisában, a köztartozás mentességet 30 napnál
nem régebbi adóigazolással kell igazolnia. Elektronikus aláírással ellátott adóigazolást
elektronikusan a NAV által megküldött pdf dokumentum továbbításával, szárazbélyegzővel ellátott
adóigazolást eredetiben, papír alapon kell benyújtani.

Utófinanszírozás esetén is kérhető előleg, ami segíti a pályázati finanszírozás eredményes megvalósítását.