Pályázati fogalmak – elszámolás gyakorisága

elszámolás

Az elszámolás gyakorisága többféle lehet. A Kedvezményezettnek legkésőbb az első kifizetési kérelem (előleg/1. időközi/záró kifizetési igénylés)
benyújtásáig nyilatkoznia kell projektje elszámolásának gyakoriságáról a pályázati e-ügyintézési felületen.

Egyszeri elszámolás esetén a kedvezményezett a projekt pénzügyi elszámolását a projekt fizikai befejezését követően, egy alkalommal
tudja kezdeményezni. Többszöri elszámolás esetén a projekt megvalósítása során a projekt végén benyújtandó záró kifizetési igénylés mellett legalább egy alkalommal időközi kifizetési igénylést szükséges benyújtania.

Előleg igénybevételére abban az esetben van lehetőség, amennyiben a kedvezményezett a többszöri elszámolás lehetőségét választja.
Amennyiben kedvezményezett egy mérföldkövet jelölt meg, akkor választhatja az egyszeri vagy többszöri elszámolás lehetőségét is (a mérföldkő elérésekor mindenképpen be kell nyújtani kifizetési igénylést, de a mérföldkő elérése előtt is van lehetősége kifizetési igénylés benyújtására).
Amennyiben kedvezményezett több mérföldkövet jelölt meg, akkor a többszöri elszámolás lehetőségét kell választania (minden mérföldkő elérésekor kifizetési igénylést kell benyújtani).


Egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra történő áttérés a kedvezményezett által benyújtott változás-bejelentéssel kezdeményezhető, ha a támogatási szerződés egyéb paramétereit nem kívánja az áttéréssel módosítani. A támogatás folyósításának feltétele a változás-bejelentés jóváhagyása. Ha az áttérés a támogatási szerződés egyéb paramétereinek módosításával együtt jár, úgy a támogatási szerződést módosítani kell. A változások, illetve a támogatási szerződés módosításának hatálybalépéséig a kifizetést fel kell függeszteni.

Ha többszöri elszámoló kizárólag záró kifizetési igénylést nyújt be, nem minősül egyszeri elszámolónak.
Ebben az esetben támogatási szerződést nem kell módosítani.
Az egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra egy alkalommal lehet áttérni, így elszámolás gyakorisága növekszik.