Pályázati fogalmak – A kifizetési igénylések benyújtása

kifizetés pályázat

Pályázati fogalmak – A kifizetési igénylések benyújtása

A projektek keretében elszámolni kívánt költségek alátámasztásául annak a típusától függően különböző dokumentumok kell a kifizetési igénylések során benyújtani.

Eszközbeszerzés esetén az alábbiakat:

Számla, vagy azzal egyenértékű bizonylat
Kifizetés bizonylata
Szerződés/írásos megrendelő/nyilatkozat arról, hogy írásbeli szerződés, megrendelő nem készült (csak bruttó 100 000 alatti beszerzések esetén).
Szállítólevél vagy átadás-átvételi jegyzőkönyv vagy tárolási nyilatkozat
Üzembe helyezési okmányok

Záradékolás:

Az eredeti számlákon (ha releváns: fizetési értesítőn) fel kell tüntetni a projekt azonosítószámát,
valamint az „elszámoló bizonylat támogatás elszámolására benyújtásra került” záradékolással szükséges ellátni.
Elektronikus számla esetén a záradékolást a szállító is elvégezheti. Ha a kedvezményezett elektronikus számlát kíván elszámolni, záradékolási kötelezettségének a következő módok valamelyike szerint tehet
eleget:
– a kedvezményezett nem záradékolja a számlát, ehelyett az e-aláírást megelőzően a szállító írja rá a számlára annak a projektnek az azonosító számát, amelyhez a számla benyújtásra kerül,
– ha a szállító nem záradékol, és a kedvezményezett rendelkezik e-aláírással, akkor a kedvezményezett rávezeti a számlára a záradékolást, majd aláírásával hitelesíti a számlát és a záradékolást is egyben,
– ha a szállító nem záradékol és a kedvezményezett nem rendelkezik e-aláírással, akkor a kedvezményezett nyilatkozatot tölt ki, amelyet aláírást követően beszkennel, és ahhoz csatolja elektronikusan az elektronikus számlát, az általa választott szoftverrel.

A kifizetési igénylések benyújtása során törekedni kell a hibátlan beadásra, mert így hamarabb hozzá lehet jutni a támogatáshoz.