Pályázati fogalmak – Kifizetési bizonylat

számla fogalma pályázatírás

Pályázati fogalmak – Kifizetési bizonylat

Az adott számlák pénzügyi teljesítését igazoló bizonylatokat elektronikus formában (papír alapú dokumentumok esetén szkennelve) csatolni szükséges az EPTK Rendszerben, ahol:

Átutalás esetén (beleértve a netbankos utalást illetve a bankkártyával történő fizetést) a tranzakciót igazoló dokumentum(ok)nak tartalmaznia kell/meg kell felelnie legalább az alább felsorolt kritériumoknak:

  • bankszámlaszám, amelyről a terhelés történt (kivéve a szállító bankjába történő befizetés)
  • bankszámlaszám, ahova jóváírásra került az átutalt összeg
  • terhelt összeg
  • terhelés napja
  • a kiegyenlített bizonylat számára való hivatkozás az utalás közleményében (kivéve bankkártyával történő fizetés)
  • egyértelműen megállapítható, hogy az átutalás megtörtént.

Amennyiben a közleményben nem szerepel a számla sorszáma, akkor kedvezményezetti nyilatkozatot kérünk: mely szerint az adott sorszámú kivonaton, mely sorszámú számla kifizetése történt meg, vagy nyilatkozat helyett elfogadható, ha az EPTK-n a számla megjegyzés rovatában kerül feltüntetésre.
Amennyiben
több számlát egyenlít ki egyszerre és a kifizetési igénylésben szereplő számla sorszáma szerepel a közleményben, valamint az átutalt összeg nagyobb, mint a számla összege, akkor nem szükséges nyilatkozatot benyújtani a kifizetésről.

Amennyiben a kedvezményezett a szállító bankjában fizeti be a szállító számlájára a számla összegét, az erről készült banki bizonylat (melyen szerepelnie kell a kedvezményezett cég nevének, szállító nevének, számlaszámának, az összegnek és a projekt azonosítónak vagy számla számnak) és kiadási pénztárbizonylat benyújtására van szükség.

Pályázati fogalmak – Kifizetési bizonylat egyéb esetei

A számlák készpénzes kiegyenlítése bruttó 500.000 Ft-ig fogadható el. Amennyiben egy számlából több mint 500.000 Ft készpénzben került kiegyenlítésre, akkor a számla teljes összege elutasításra kerül.

Amennyiben a számla kiegyenlítése készpénzben történt (500.000 Forint összérték alatt), de a számlán fizetés módjaként átutalás szerepel, akkor a megfelelő aláírásokkal ellátott kiadási pénztárbizonylat, vagy a naplófőkönyv benyújtása szükséges.

Amennyiben a számla kiegyenlítése készpénzben történt (500.000 Forint összérték alatt), és a számlán fizetés módjaként készpénz szerepel, akkor a kifizetést igazoló bizonylatot nem kell benyújtani.

Amennyiben a kedvezményezett a szállító bankjában fizeti be a szállító számlájára a számla összegét, az erről készült banki bizonylat és kiadási pénztárbizonylat benyújtására van szükség. Melyen szerepelnie kell a kedvezményezett cég nevének, szállító nevének, számlaszámának, az összegnek és a projekt azonosítónak vagy számla számnak.

A számlák készpénzes kiegyenlítése bruttó 500.000 Ft-ig fogadható el. Amennyiben egy számlából több mint 500.000 Ft készpénzben került kiegyenlítésre, akkor a számla teljes összege elutasításra kerül.

Amennyiben a számla kiegyenlítése készpénzben történt (500.000 Forint összérték alatt), de a számlán fizetés módjaként átutalás szerepel, akkor a megfelelő aláírásokkal ellátott kiadási pénztárbizonylat, vagy a naplófőkönyv benyújtása szükséges.

Amennyiben a számla kiegyenlítése készpénzben történt (500.000 Forint összérték alatt), és a számlán fizetés módjaként készpénz szerepel, akkor a kifizetést igazoló bizonylatot nem kell benyújtani.