Pályázati fogalmak – Megrendelők, szerződések

megrendelők, pályázatírás

Pályázati fogalmak – Megrendelők, szerződések

A dokumentum eredeti példányát elektronikus formában (papír alapú dokumentumok esetén szkennelve)
csatolni szükséges.
Szóbeli megállapodás alapján költségelszámolásra legfeljebb bruttó százezer forintot meg nem haladó
összegű megrendelések esetén kerülhet sor, amennyiben a felhívás nem zárja ki.
A támogatás a bruttó
100.000 Ft-ot meghaladó értékű beszerzésre vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre akkor folyósítható, ha beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló megrendelőt vagy szerződést írásban kötötték.


A kedvezményezett megrendelővel, szerződéssel kapcsolatos cégszerű nyilatkozatai:

  • Amennyiben történt előlegfizetés, akkor az ezt tartalmazó fizetési ütemezés, előlegbekérő
    hiányában a szóbeli megállapodásról szóló kedvezményezetti nyilatkozat benyújtása szükséges.
  • Amennyiben bruttó százezer forintot meg nem haladó összegű beszerzés, vagy szolgáltatás
    esetén írásbeli megrendelés és/vagy szerződés nem készült, úgy a kedvezményezett cégszerű
    aláírásával (aláírás és cégbélyegző) ellátott „nyilatkozat írásbeli megrendelő/szerződés hiányáról”
    nyomtatványt szükséges benyújtani.

Amennyiben történt előlegfizetés, akkor az ezt tartalmazó fizetési ütemezés, előlegbekérő hiányában a szóbeli megállapodásról szóló kedvezményezetti nyilatkozat benyújtása szükséges.
Amennyiben bruttó százezer forintot meg nem haladó összegű beszerzés, vagy szolgáltatás esetén írásbeli megrendelés és/vagy szerződés nem készült, úgy a kedvezményezett cégszerű aláírásával (aláírás és cégbélyegző) ellátott „nyilatkozat írásbeli megrendelő/szerződés hiányáról” nyomtatványt szükséges benyújtani.

Pályázati fogalmak – Megrendelők, szerződések