Pályázati fogalmak – számla

számla - pályázatírás fogalma

Pályázati fogalmak – Számla alapú kifizetések.

Általános szabályok:

A kedvezményezett nevére és címére kiállított eredeti költségszámlákat vagy a gazdasági eseményt hitelesen igazoló egyéb bizonylatok (továbbiakban: számlák), eredeti példányát elektronikus formában (papír alapú dokumentumok esetén szkennelve) csatolni szükséges az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs felületen, ahol:

az előleg számlák kivételével az eredeti számlákon a támogatási szerződés
kedvezményezettjének „a
teljesítést igazolom” vagy az „átvettem” felirat alatt cégszerű
aláírással (aláírás és amennyiben jogszabály vagy az aláírási címpéldány szerint szükséges
cégbélyegző) kell igazolnia a teljesítést, azaz a vásárolt termék átvételét, használatbavételét, ez
nem kötelező, amennyiben a kedvezményezett egyéb dokumentummal (pl. teljesítés igazolás,
szállítólevél, üzembe helyezési jegyzőkönyv) igazolja a teljesítést,
–  készpénzes számla esetén a számlán szerepelnie kell a „fizetve” feliratnak,
–  idegen nyelvű számla esetében – a fentieken túlmenően –magyar nyelvű fordítás csatolása
szükséges (a számlán elegendő a főbb megnevezések, többek között az
értékesített termék
megnevezésének
lefordítása, ill. a dátumokhoz kapcsolódó megnevezés fordítása), a fordítás
lehet a kedvezményezett által készített,
cégszerű aláírásával hitelesített, vagy fordítóiroda által
készített és hitelesített fordítás

Pályázati fogalmak – számla -rész számla

–  rész / végszámlához kapcsolódó proforma / díjbekérőt / előlegszámlát / előlegbekérőt / foglalót /
helyesbítő vagy sztornó számlát, stb. (továbbiakban: számlák), szintén mellékelni szükséges. A
kötelező záradékolást az előleg-, rész-, és végszámlák esetében szükséges elvégezni,
–  pénzügyi lízing keretében történt beszerzésről kiállított számlát, a lízingbeadó által kiállított
fizetési értesítőket, ÁFA bekérőt (továbbiakban: számlák),
–  a projekt tárgyát képező projektelemre a fizetett előleg elszámolható, ha:
az előlegszámla pénzügyi kiegyenlítése megtörtént,
a benyújtott (rész/vég) számlában az előleg részben vagy egészben elszámolásra került
(a rész/végszámlában történő elszámolás mértékéig),
a kapcsolódó rész/végszámla fizikai teljesítés igazolása megtörtént.