Pályázati fogalmak – önerő

önerő pályázat

Önerő fogalma: A kedvezményezettnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett
részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből
származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat.

Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem
közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.
Igazolása az alábbiak szerint történhet legkésőbb az első kifizetési kérelem (ideértve az
előlegigénylést is) benyújtásakor:

Amennyiben a kedvezményezett a támogatás kifizetését a projekt megvalósítását követően, egy
összegben kérelmezi, úgy az önerő igazolására nincs szükség.
Amennyiben a kedvezményezett a támogatás kifizetését a projekt megvalósítását követően, többszöri
elszámolás keretében kérelmezi, és az időközi elszámolásban beküldött és kiegyenlített számlák összege
eléri a meghatározott önerő összegét, úgy az igazolására nincs szükség.

Valamennyi bankszámlakivonatnak, banki igazolásnak, értékpapír számlakivonatnak, törzstőkeemelés címén befizetett összegről szóló igazolásnak ugyanarra a napra vonatkozó egyenleget kell tartalmaznia!