Pályázati fogalmak – Záró kifizetési igénylés

záró

Záró kifizetési igénylés benyújtásának határidejét a felhívás tartalmazza.

A kedvezményezett a projekt megvalósítása során, legkésőbb a záró kifizetési igénylés alkalmával köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. Az ezzel kapcsolatos követelményeket a www.szechenyi2020.hu oldalról letölthető „Széchenyi2020 kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” c. útmutató és az Arculati Kézikönyv tartalmazza.

Az útmutatóban és a Kézikönyvben foglaltak teljesítése a kedvezményezettek szerződéses kötelezettsége.
A kedvezményezett a projekt megvalósítása során, legkésőbb a záró kifizetési igénylés alkalmával köteles benyújtani a projekt tényleges kezdését és tényleges befejezését meghatározó alátámasztó dokumentumot.

Amennyiben a támogatási szerződés mellékletében (Monitoring mutatók) a megvalósítási időszakra vonatkozóan vállalásként szerepel az „Új termékek forgalomba hozatala céljából támogatott vállalkozások száma” vagy az „Új termékek gyártása céljából támogatott vállalkozások száma” indikátor, úgy legkésőbb a záró beszámolóhoz szükséges benyújtani az új termék forgalomba hozatalának / gyártásának igazolásaként az új terméket, szolgáltatást vagy technológiát bemutató-, ismertető kiadványt. Az ismertető
kiadvány megjelenésének dátumát szükséges feltüntetni a kiadványon.

A kifizetési igénylés keretében a kedvezményezett köteles véglegesen elszámolni a projekttel összefüggésben ténylegesen felmerült költségekkel, továbbá be kell számolnia a támogatási szerződésben a projekt adatlapon vállaltak teljesítéséről, az utolsó jelentésben lefedett időszakban, valamint az egész projekt megvalósulása során.

Szállítói finanszírozású számla nem nyújtható be záró kifizetési igénylés keretében, kivéve amennyiben a
projekt teljes egészében szállítói finanszírozással valósul meg.

A kifizetési igénylésben – ha korábban nem történt meg az előleg teljes összegének elszámolása – az
előleggel el kell számolni.
Záró kifizetési igénylést akkor is be kell nyújtani, ha a kedvezményezett korábbi kifizetési igénylések
keretében már a teljes megítélt támogatással elszámolt. Amennyiben kedvezményezett korábban
legalább 2 mérföldkő megjelölésével a többszöri elszámolás lehetőségét választotta, azonban egy záró
kifizetési igénylés keretében kíván a teljes projektjével elszámolni, akkor az ütemezést módosítani
szükséges.

Amennyiben halasztott önerő igénybe vételére került sor, a megítélt támogatás 90%-át meghaladó
rész kifizetésére csak a záró kifizetési igénylés keretében van lehetőség, ezért ebben az esetben
nullás kifizetési igénylés benyújtása nem lehetséges.
Amennyiben előleg igénybe vételére került sor, a megítélt támogatás 90%-át meghaladó rész
kifizetésére a teljes kifizetett előleg elszámolását követően van lehetőség. A záró kifizetési igénylés
elfogadását követően a projekt keretében további számlák elszámolására, illetve támogatás kifizetésére
már nincs lehetőség.